Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası

0224 773 02 38
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Ocak 01/01/2013 10/01/2013 16-31 Aralık 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 10/01/2013 16-31 Aralık 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2013 15/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 15/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 15/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 15/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 15/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 15/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 21/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 23/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2013 23/01/2013 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2013 23/01/2013 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2013 23/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/01/2013 24/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/01/2013 24/01/2013 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/01/2013 24/01/2013 1-15 Ocak 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/01/2013 25/01/2013 1-15 Ocak 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2013 28/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2013 28/01/2013 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2013 28/01/2013 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2013 28/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2013 28/01/2013 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2013 28/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/01/2013 31/01/2013 2013 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/01/2013 31/01/2013 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2013 31/01/2013 2012 Yılında Kullanılan Defterlerin 2013 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2013 31/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/2013 31/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/2013 31/01/2013 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
01/01/2013 31/01/2013 Aralık 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2013 11/02/2013 16-31 Ocak 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2013 11/02/2013 16-31 Ocak 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 14/02/2013 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/2013 14/02/2013 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 15/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2013 18/02/2013 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/2013 18/02/2013 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 20/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 25/02/2013 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2012 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
01/02/2013 25/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/02/2013 25/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
18/02/2013 25/02/2013 1-15 Şubat 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2013 25/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/02/2013 26/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/02/2013 26/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/02/2013 26/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
18/02/2013 26/02/2013 1-15 Şubat 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2013 28/02/2013 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2013 28/02/2013 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2013 28/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2013 28/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2013 28/02/2013 Ocak 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2013 11/03/2013 16-28 Şubat 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2013 11/03/2013 16-28 Şubat 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 25/03/2013 2012 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/2013 25/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2013 25/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/03/2013 25/03/2013 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
01/03/2013 25/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
18/03/2013 25/03/2013 1-15 Mart 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 26/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/03/2013 26/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/2013 26/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
18/03/2013 26/03/2013 1-15 Mart 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Nisan 01/03/2013 01/04/2013 2012 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2013 01/04/2013 2012 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/03/2013 01/04/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2013 01/04/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2013 01/04/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 01/04/2013 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
01/04/2013 01/04/2013 2013 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında verilecek)
01/04/2013 09/04/2013 16-31 Mart 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2013 10/04/2013 16-31 Mart 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 15/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 22/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2013 24/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2013 24/04/2013 Ocak-Şubat-Mart 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2013 24/04/2013 Ocak-Şubat-Mart 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2013 24/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2013 24/04/2013 Ocak-Şubat-Mart 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/2013 24/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/04/2013 25/04/2013 2012 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
16/04/2013 25/04/2013 1-15 Nisan 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/2013 25/04/2013 1-15 Nisan 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2013 25/04/2013 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2013 26/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2013 26/04/2013 Ocak-Şubat-Mart 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2013 26/04/2013 Ocak-Şubat-Mart 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/2013 26/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 26/04/2013 Ocak-Şubat-Mart 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 26/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 30/04/2013 2012 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/2013 30/04/2013 2012 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/04/2013 30/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2013 30/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2013 30/04/2013 Mart 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2013 10/05/2013 16-30 Nisan 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 10/05/2013 16-30 Nisan 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/2013 14/05/2013 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/2013 14/05/2013 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2013 17/05/2013 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 17/05/2013 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 23/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/2013 23/05/2013 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
01/05/2013 23/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/05/2013 24/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/05/2013 24/05/2013 1-15 Mayıs 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/2013 27/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/05/2013 27/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 27/05/2013 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
16/05/2013 27/05/2013 1-15 Mayıs 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 27/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 2013 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
01/05/2013 31/05/2013 2013 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2013 31/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/2013 31/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/04/2013 31/05/2013 2013 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü
Haziran 01/06/2013 10/06/2013 16-31 Mayıs 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 11/06/2013 16-31 Mayıs 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2013 17/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 17/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 17/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 17/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 17/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 17/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 20/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2013 24/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2013 24/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/06/2013 24/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
17/06/2013 25/06/2013 1-15 Haziran 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/06/2013 25/06/2013 1-15 Haziran 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2013 26/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/06/2013 26/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/06/2013 26/06/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/06/2013 30/06/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
Temmuz 01/06/2013 01/07/2013 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2013 01/07/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/2013 01/07/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/2013 01/07/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2013 09/07/2013 16-30 Haziran 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2013 15/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/2013 24/07/2013 1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2013 29/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 16-30 Haziran 2013 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
16/07/2013 29/07/2013 1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2013 30/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 16-30 Haziran 2013 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
16/07/2013 30/07/2013 1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 2012 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2013 31/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ağustos 01/08/2013 12/08/2013 16-31 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 13/08/2013 16-31 Temmuz 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/08/2013 14/08/2013 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2013 14/08/2013 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 15/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2013 19/08/2013 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2013 19/08/2013 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 20/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 23/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/08/2013 23/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/08/2013 26/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/08/2013 26/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2013 26/08/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/08/2013 26/08/2013 1-15 Ağustos 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16/08/2013 26/08/2013 1-15 Ağustos 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Eylül 01/08/2013 02/09/2013 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2013 02/09/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/08/2013 02/09/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/2013 02/09/2013 Temmuz 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 10/09/2013 16-31 Ağustos 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 10/09/2013 16-31 Ağustos 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/09/2013 16/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 16/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 16/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 16/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 16/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 16/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 20/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 23/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/09/2013 23/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/09/2013 24/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/09/2013 24/09/2013 1-15 Eylül 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/09/2013 25/09/2013 1-15 Eylül 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 26/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/09/2013 26/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/09/2013 26/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/09/2013 30/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/2013 30/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/09/2013 30/09/2013 Ağustos 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2013 30/09/2013 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
Ekim 01/10/2013 09/10/2013 16-30 Eylül 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2013 10/10/2013 16-30 Eylül 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 21/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 23/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2013 23/10/2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2013 23/10/2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2013 23/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2013 24/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/10/2013 24/10/2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
21/10/2013 25/10/2013 1-15 Ekim 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/10/2013 28/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2013 28/10/2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2013 28/10/2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2013 28/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2013 28/10/2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2013 28/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
21/10/2013 30/10/2013 1-15 Ekim 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2013 31/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2013 31/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2013 31/10/2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2013 11/11/2013 16-31 Ekim 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/11/2013 11/11/2013 16-31 Ekim 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 14/11/2013 2013 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2013 14/11/2013 2013 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2013 15/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 15/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 15/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 15/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 15/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 15/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2013 18/11/2013 2013 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2013 18/11/2013 2013 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 20/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 25/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/11/2013 25/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/11/2013 25/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
18/11/2013 25/11/2013 1-15 Kasım 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/11/2013 26/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/11/2013 26/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/11/2013 26/11/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
18/11/2013 26/11/2013 1-15 Kasım 2013 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Aralık 01/11/2013 02/12/2013 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/2013 02/12/2013 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2013 02/12/2013 2013 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2013 02/12/2013 2013 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi
01/11/2013 02/12/2013 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
01/11/2013 02/12/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2013 02/12/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2013 02/12/2013 Ekim 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 10/12/2013 16-30 Kasım 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 10/12/2013 16-30 Kasım 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/12/2013 16/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 16/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 16/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 16/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 16/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 16/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 20/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 23/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/12/2013 23/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2013 24/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/12/2013 24/12/2013 1-15 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/12/2013 25/12/2013 1-15 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/12/2013 26/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/12/2013 26/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/12/2013 26/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/12/2013 31/12/2013 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2013 31/12/2013 2014 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2013 31/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2013 31/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/2013 31/12/2013 Kasım 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi