Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası

0224 773 02 38

Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu

İndir

KAPASİTE RAPORU DÜZENLEMELERİNDE İSTENEN BELGELER

Kapasite raporu düzenlemelerinde (ilk kapasite, yenileme, ön ve geçici) aşağıda belirtilen belgeler firmalardan istenilir. ( İmalat yapılan adresin Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olması gerekmektedir.)

(1)Firma mal sahibi ise işyerinin tapusu.

(2)İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair bildirgeler, işyeri SGK numarası.

(3)Resmi defter kayıtlarından sermaye kıymetlerin değerleri.

(4)Makine ve tesisatın, fatura fotokopileri;  ilgili firmanın defter kayıtlarından (muavin, demirbaş, vs.) veya faturalarından firmanın mülkiyetinde olup olmadığı tespit edilir. Kayıtlarda olmayan makine ve tesisat dikkate alınmaz. Daha önce Kapasite Raporu çıkartılmış ise makina parkına ilave edilen makinaların fatura fotokopilerinin  başvuruya eklenmesi,

(5)Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve tesislerle ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak, Noter tastiği olmaksızın, ıslak imzalı kaşeli bina ve makine kira kontratı veya taşeron sözleşmesi.

(6)İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirkülerleri.

(7)Elektrik abone numaraları.

(8)ISO 14000 belgesi, kalite belgeleri, vb.

(9)Deşarj İzni.

(10)Emisyon İzni.

(11)İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.