Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası

0224 773 02 38
duyuru
2Haz 2017
Haz 2, 2017

7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

D  U  Y  U  R  U

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanunun 4. Maddesinin 7. Fıkrasına göre, Üyelerin Odalara 31/03/2017 tarihine kadar olan aidat borçları (icraya verilmiş olan alacaklar dahil) aşağıda açıklandığı şekilde yapılandırılacaktır;

  • 6736 Sayılı kanun kapsamında yapılandırılanlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlar bu kanun hümünden yararlanamyacak olup, 01/07/2016 – 31/03/2017 tarihleri arasındaki borçları için yararlanabileceklerdir.

 

  • İlgili mevzuattan yararlanmak isteyen Üyelerimiz, Odamıza 31/07/2016 tarihine kadar yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

 

  • Yasadan istifade etmek isteyip, Odaya yazılı başvuru yapan borçlu üyenin 31/08/2017 tarihine kadar olan aidat borç asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacak olup iptal edilecektir.

 

  • Aidat borçlarının asıllarını taksitle ödemek isteyen Üyelerimiz, aidat borç asıllarının 1.taksitini 31/08/2017 tarihine kadar, kalan tutarın ise (her ayın sonuna kadar) aylık altı (6) eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan gecikme faizi alınmayacak olup iptal edilecektir.

 

  • Ödenmesi gereken tutarları öngörülen süre ve şekilde kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş borç asıllarına ilişkin faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tekrar tahsil edilecektir.

 

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.