Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası

0224 773 02 38

YTSO Haberleri

Latest comments

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Müdürlüğü resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında yayınlanmıştır. Yayımlanan tutarlar 01 Ocak 2017 itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca, "Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge"de 30.12.2016 tarih ve 98853 sayılı Bakanlık Makamı Olur'ları ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Üyelerimize duyurulur.
İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ
Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığından alınan 20.12.2016 tarih ve 00789349-320.03.03-39185 sayılı yazılarında; ihraç ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle Ekim 2016'ya ait bir ve Kasım 2016'ya ait 11 olmak üzere, toplam 12 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir. Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ahşap Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine dair Yönetmelik" hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır. AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunda gerekli itinanın gösterilmesi istenilmektedir. Üyelerimize duyurulur.
"TÜRKİYE TEKNOLOJİK BULUŞMALARI"
İlgi: TOBB 14.12.2016 Tarih ve 23942 sayılı yazısı; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde, Türkiye E-Ticaret Sektör Meclisi koordinasyonunda 22 Aralık 2016 tarihinde iş dünyasının teknolojik gereksinimlerinin masaya yatırılacağı ve teknolojik girişimcilikle ilgili farkındalığı artırmayı amaçlayan "Türkiye Teknolojik Buluşmaları" TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinliğe tüm üyelerimiz davetlidir. İrtibat:Gamze ALAÇAM E-mail: gamze.alacam@tobb.org.tr Telefon:0312 218 27 78 Faks:0312 218 24 84
İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar hakkında önemli duyuru İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde yapılacaktır. Prosedür gereğince tehlike sınıflarına yapılacak itirazlara ilişkin başvuru, işyerleri veya sektör meclisleri tarafından bağlı bulundukları üst işveren örgütleri aracılığı ile yapılabilecektir. Bu itibarla üyelerimizin yapacağı itirazlar için http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde yer alan “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nun eksiksiz doldurulup odamız aracılığı ile TOBB'ne gönderilmesi gerekmektedir.
TEBLİĞ NO 2016/39
"Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" (Tebliğ No:2016/39) 3 Ekim 2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazete'de "Proje Uygulama Rehberi" ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır. Tebliğ gereği program çerçevesinde; a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, gerçekleşme tutarının %50’si, b) Damızlık dişi buzağı alımına, alım tutarının %50’si, c) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, alım tutarının %50’si oranında hibe desteği verilir. Desteğin son başvuru tarihi 16 Aralık 2016 olup, bu destekten yararlanmak isteyen yatırımcıların her yıl Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Üyelerimize önemle duyurulur. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161003-30.htm
TÜRKİYE - UKRAYNA TARIMSAL İŞ FORMU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 21-28 Kasım 2016 tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik ve Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Sayın Taras Kutoyvi'nin katılımları ile Türkiye-Ukrayna Tarım İş Forumu gerçekleşecektir. Söz konusu ziyareti için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bir organizasyon şirketi ile anlaşılmış olup uçuş ve konaklama bilgileri gibi organizasyonel bilgiler ile katılımcı ücreti hakkındaki bilgiler katılımcıların vermiş oldukları e-posta adreslerine iletilecektir. söz konusu ziyarete katılmak isteyenlerin 22 Kasım 2016 tarihine kadar www.tobb.org.tr sitesinin ''Hizmetler/Uluslararası İş imkanları-Ülke Duyuruları-Ukrayna'' bölümünde yeralan tabloyu doldurarak, kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr ; dispazar@tarim.gov.tr ; tolgahan.bahtiyar@tarim.gov.tr e-posta adreslerine iletmeleri gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur.
''New Law Allows 100% non-Qatari investment in all sectors'' Başlıklı Haber
Katar'da yayınlanan ''Qatar Tribune'' gazetesinin 20 Ekim 2016 tarihli nüshasında ''New law allows 100% non-Qatari invensment in all sectors'' başlığıyla yer alan haberde, Katar vatandaşı olmayanların halihazırda Katar'daki şirketlerin yanlızca %49 ' una sahip olabildiğinden bahisle 19 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısında kabul edilen bir kanunla bundan böyle Katar vatandaşı olmayanlarında tüm sektörlerde proje sermayesinin tamamına yatırım yapabilmelerine olanak sağlanacağı bildirilmektedir. Söz konusu habere ilişkin metin www.tobb.org.tr sağ panelinde yer alan ''Hizmetler'' başlığı altındaki ''Ülke Duyuruları / Katar''başlığı altından ulaşabilirsiniz . Üyelerimize duyurulur.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 06.12.2016 tarih ve 52856264-774.01.03 sayılı yazıları ile yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda ibrazı gereken soru formunun doldurulmasında kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi"ne http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir. Üyelerimize duyurulur.
Suudi Arabistan ile Gümrük Alanında Üst Düzey İkili İlişkiler
İlgi: TOBB'nin 08.11.2016 tarih ve 21209 sayılı yazısı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Suudi Arabistan Gümük İradesi Başkanları 4. Toplantısının Riyad'da gerçekleştirilmiş, Toplantıda gündeme getirilmesi istenen hususların karşılıklı olarak tartışıldığı belirtilmiştir. Toplantıda gündeme getirilen hususlar: Suudi Arabistan'ın TIR sözleşmesine taraf olması, İhracatçılarımızın SASO standart belgeleri konusunda yaşadığı sıkıntılar, Türk Şoförlerinin yaşadığı sıkıntılar, İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar olarak sıralanmaktadır. Ayrıca Suudi Arabistan tarafından; Bazı Türk ihracatçıların düşük kıymet beyanında bulunduğu, bazı Türk ihraç mallarında menşe işaretinin bulunmadığı, çifte menşe işareti bulunduğu yada kolayca çıkabilen yapışkanlar ile gösterildiği ve bazı Türk ihraç mallarının Uluslararası markaların taklitleri olduğu, Bazı Türk ihracatçıların Suudi gümrüklerinde belgelerini geç teslim ettiği, Bazı Türk şoförlerin de Suudi Limanlarına başka araçlar için düzenlenen vizeler ile geldiğinin ifade edildiği belirtilerek, benzer sorunların devam etmemesini teminen ihracatçılarımızın uyarılması talep edilmektedir. Üyelerimize duyurulur.
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hizmetler
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımının, anılan Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyon marifetiyle yapıldığı ve Komisyonun engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engellinin iş bulmasını sağlayacak meslek edinmelerine, destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesine, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına vb. amaçlara yönelik hazırlanan projelere kaynak tahsis ettiği belirtilmektedir. bu hibe desteğinden faydalanmak için tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların engellilere yönelik mesleki eğitim kursu, destek teknolojileri, işe ve işyerine uyum projeleri sunabildiği, engelli ve eski hükümlü olan kişilerin ise, kendi işini kurmaları için verilen hibe desteğine yönelik projeleri hazırlayabilecekleri ve konu ile ilgili hususların Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) aşağıda linki verilen web adresinde yer alan "Proje Başvuru Rehberi" ve "Başvuru Formu"nda bulunduğu ifade edilmektedir. İlgili üyelerimize önemle duyurulur. http://www.iskur.gov.tr/TabId/189/ArtMID/1139/ArticleID/474/I%C5%9EKUR-Engelli-istihdam%C4%B1na-Destek-%C4%B0%C3%A7in-Projelerinizi-Bekliyor.aspx
YÖNETMELİK
''Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'' ve ''Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22)'' yayımlanmış olup, bütün hükümlerinin uygulanması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. EK: http://www.itso.org.tr/dosyalar/yonetmelikleryazisi.pdf

NACE 6'LI KOD SORGULAMASI