Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası

0224 773 02 38

YTSO Haberleri

Latest comments

TEBLİĞ NO 2016/39
"Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" (Tebliğ No:2016/39) 3 Ekim 2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazete'de "Proje Uygulama Rehberi" ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır. Tebliğ gereği program çerçevesinde; a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, gerçekleşme tutarının %50’si, b) Damızlık dişi buzağı alımına, alım tutarının %50’si, c) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, alım tutarının %50’si oranında hibe desteği verilir. Desteğin son başvuru tarihi 16 Aralık 2016 olup, bu destekten yararlanmak isteyen yatırımcıların her yıl Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Üyelerimize önemle duyurulur. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161003-30.htm
TÜRKİYE - UKRAYNA TARIMSAL İŞ FORMU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 21-28 Kasım 2016 tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik ve Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Sayın Taras Kutoyvi'nin katılımları ile Türkiye-Ukrayna Tarım İş Forumu gerçekleşecektir. Söz konusu ziyareti için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bir organizasyon şirketi ile anlaşılmış olup uçuş ve konaklama bilgileri gibi organizasyonel bilgiler ile katılımcı ücreti hakkındaki bilgiler katılımcıların vermiş oldukları e-posta adreslerine iletilecektir. söz konusu ziyarete katılmak isteyenlerin 22 Kasım 2016 tarihine kadar www.tobb.org.tr sitesinin ''Hizmetler/Uluslararası İş imkanları-Ülke Duyuruları-Ukrayna'' bölümünde yeralan tabloyu doldurarak, kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr ; dispazar@tarim.gov.tr ; tolgahan.bahtiyar@tarim.gov.tr e-posta adreslerine iletmeleri gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur.
''New Law Allows 100% non-Qatari investment in all sectors'' Başlıklı Haber
Katar'da yayınlanan ''Qatar Tribune'' gazetesinin 20 Ekim 2016 tarihli nüshasında ''New law allows 100% non-Qatari invensment in all sectors'' başlığıyla yer alan haberde, Katar vatandaşı olmayanların halihazırda Katar'daki şirketlerin yanlızca %49 ' una sahip olabildiğinden bahisle 19 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısında kabul edilen bir kanunla bundan böyle Katar vatandaşı olmayanlarında tüm sektörlerde proje sermayesinin tamamına yatırım yapabilmelerine olanak sağlanacağı bildirilmektedir. Söz konusu habere ilişkin metin www.tobb.org.tr sağ panelinde yer alan ''Hizmetler'' başlığı altındaki ''Ülke Duyuruları / Katar''başlığı altından ulaşabilirsiniz . Üyelerimize duyurulur.
Suudi Arabistan ile Gümrük Alanında Üst Düzey İkili İlişkiler
İlgi: TOBB'nin 08.11.2016 tarih ve 21209 sayılı yazısı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Suudi Arabistan Gümük İradesi Başkanları 4. Toplantısının Riyad'da gerçekleştirilmiş, Toplantıda gündeme getirilmesi istenen hususların karşılıklı olarak tartışıldığı belirtilmiştir. Toplantıda gündeme getirilen hususlar: Suudi Arabistan'ın TIR sözleşmesine taraf olması, İhracatçılarımızın SASO standart belgeleri konusunda yaşadığı sıkıntılar, Türk Şoförlerinin yaşadığı sıkıntılar, İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar olarak sıralanmaktadır. Ayrıca Suudi Arabistan tarafından; Bazı Türk ihracatçıların düşük kıymet beyanında bulunduğu, bazı Türk ihraç mallarında menşe işaretinin bulunmadığı, çifte menşe işareti bulunduğu yada kolayca çıkabilen yapışkanlar ile gösterildiği ve bazı Türk ihraç mallarının Uluslararası markaların taklitleri olduğu, Bazı Türk ihracatçıların Suudi gümrüklerinde belgelerini geç teslim ettiği, Bazı Türk şoförlerin de Suudi Limanlarına başka araçlar için düzenlenen vizeler ile geldiğinin ifade edildiği belirtilerek, benzer sorunların devam etmemesini teminen ihracatçılarımızın uyarılması talep edilmektedir. Üyelerimize duyurulur.
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hizmetler
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımının, anılan Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyon marifetiyle yapıldığı ve Komisyonun engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engellinin iş bulmasını sağlayacak meslek edinmelerine, destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesine, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına vb. amaçlara yönelik hazırlanan projelere kaynak tahsis ettiği belirtilmektedir. bu hibe desteğinden faydalanmak için tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların engellilere yönelik mesleki eğitim kursu, destek teknolojileri, işe ve işyerine uyum projeleri sunabildiği, engelli ve eski hükümlü olan kişilerin ise, kendi işini kurmaları için verilen hibe desteğine yönelik projeleri hazırlayabilecekleri ve konu ile ilgili hususların Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) aşağıda linki verilen web adresinde yer alan "Proje Başvuru Rehberi" ve "Başvuru Formu"nda bulunduğu ifade edilmektedir. İlgili üyelerimize önemle duyurulur. http://www.iskur.gov.tr/TabId/189/ArtMID/1139/ArticleID/474/I%C5%9EKUR-Engelli-istihdam%C4%B1na-Destek-%C4%B0%C3%A7in-Projelerinizi-Bekliyor.aspx
YÖNETMELİK
''Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'' ve ''Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22)'' yayımlanmış olup, bütün hükümlerinin uygulanması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. EK: http://www.itso.org.tr/dosyalar/yonetmelikleryazisi.pdf

NACE 6'LI KOD SORGULAMASI