Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası

0224 773 02 38

YTSO Haberleri

Latest comments

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2017 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılandırmayı kapsayan yıllar Yapılandırmayı kapsayan yıllar Yapılandırmaya konu olan alacaklar, 30.06.2016 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki alacaklar kapsam dışındadır. Kanun’dan Yararlanmak İçin Başvuru Tarihi Kanun’a göre kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasından yararlanmak için Kanun’un yayımını(Ağustos 2016) izleyen ikinci ayın sonuna kadar(Ekim 2016) yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir. Odaların aidat Borçlarının Yapılandırılması( Kanun’un 11 inci maddesi, 5 inci fıkrası) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ile borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların 7 TOBB'a olan aidat borçları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre ödenmesi gereken aidat borçları da yapılandırılacaktır. Buna göre; aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar(Kasım Ayı), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. İlgili Kanuna http://yenisehirtso.org.tr/v4/wp-content/uploads/2016/08/6736_SAYILI_KANUN.pdf adresinden ulaşılabilir.

NACE 6'LI KOD SORGULAMASI